statistik

Statistik Tjänsteguiden

Vi presenterar här intressant statistik från besöken på stadsnätens Tjänsteguider, dvs alla de stadsnät som använder Stadsnätsfabrikens Tjänsteguide på sina webbplatser, datat avser de senaste sex månaderna:
1 931 806
Vilket motsvarar 321 968 klick i månaden, eller 10 732 klick varje dygn.
Mest besökta kategorier
Mest visade kategorilistor
Totalt: 666 143 klick
 • 32%
  Internet
 • 9%
  TV
 • 7%
  Paket
 • 7%
  Telefoni
 • 4%
  TV > Leverantörsbunden TV
 • 3%
  Datatjänster
 • 3%
  Säkerhet
 • 3%
  Installation
 • 1%
  TV > Kabel-tv
 • 1%
  Telefoni > Telefoni Standard
Mest besökta tjänsteleverantörer
Mest visade tjänstebeskrivningar
Totalt 1 174 389 klick
 • 14%
  Bahnhof
 • 10%
  Bredband2
 • 8%
  Telia
 • 6%
  Junet
 • 5%
  Telenor
 • 5%
  Tele2
 • 3%
  TH1NG
 • 3%
  Allente
 • 3%
  Arkaden
 • 3%
  Ownit
Mest besökta hastigheterna
Mest visade hastigheterna på tjänstebeskrivningar
Totalt 828 574 klick
 • 23%
  100/100 Mbps
 • 13%
  250/250 Mbps
 • 12%
  500/500 Mbps
 • 11%
  10/10 Mbps
 • 10%
  1/1 Gbps
 • 9%
  100/10 Mbps
 • 7%
  250/100 Mbps
 • 5%
  500/100 Mbps
 • 4%
  1 Gbps / 100 Mbps
 • 3%
  30/30 Mbps