Om Stadsnätsportalen

shutterstock_134629190
Stadsnätsportalen är platsen för våra användare, stadsnät och tjänsteleverantörer, som använder vår webbplattform (Atlas CMS) och de olika webbapplikationerna.
Stadsnätsportalen, liksom Atlas CMS, drivs och utvecklas av eklundh.com och vi tar tacksamt emot synpunkter och önskemål.
eklundh.com har tecknat ramavtal med SSNf avseende Stadsnätswebben och intresserade stadsnät kan enkelt teckna ett avropsavtal med oss för att börja använda tjänsterna. Mer information om Stadsnätswebben finns på www.stadsnatswebben.se.
shutterstock_139877623

Korta fakta

Vi har för närvarande över 150 tjänsteleverantörer som via Stadsnätsportalens Tjänstekanon kan skjuta ut sina tjänster, kampanjer och erbjudanden till de anslutna stadsnätens Tjänsteguider.

Vi driftar för närvarande över 120 webbservrar med Stadsnätswebben runt om i landet. Eftersom flera stadsnät finns i flera kommuner så räknar vi med att vi täcker in ca 140 kommuner via dessa webbar.

Under ett år görs drygt 25.000 tjänstebeställningar via Tjänsteguiderna.

Vi har två årliga användaträffar där vi tillsammans prioriterar vidareutvecklingen av våra tjänster.