Förnyelse av BankID-certifikat

Fyll i uppgifterna för att förnya ditt BankID certifikat. När vi fått din förnyelsebeställning beställer vi en ny certifikatsfil och installerar i din server. Kostnaden för förnyelse av certifikat (24 mån) är 2 500 kr.
  1. Bekräfta att du godkänner att det avtal som tecknats mellan parterna förlängs i ytterligare två år.
  2. För att undvika spam så måste du klicka på pappret