Bli tjänsteleverantör

Fyll i detta formulär efter att du har registrerat ditt företagskonto.
  1. Ange ett eller fler exempel på stadsnät som du har avtal med
  2. Gatuadress
    Postnummer
    Ort
  3. För att förhindra missbruk så måste du klicka på nyckeln
    editmagnifyhomedocumentflagkey
* Det här fältet är obligatoriskt
Registrerat ditt konto?
Obs!
Förutom att skicka in denna beställning måste du registrera ett företagskonto på Stadsnätsportalen.
Klicka på knappen ovan om du inte redan skapat det.