Vi gillar automation

Vi är övertygade om automation är en nyckelfråga för att effektivisera det öppna stadsnäts-Sverige. Vi jobbar därför med öppna lösningar för att utöka funktionaliteten hos Stadsnätsfabrikens produkter och användarnas egna system. Vi jobbar hela tiden för att ta fram nya API:er och utveckla de befintliga.
Som användare av någon av Stadsnätswebbens webblösningar har våra Stadsnätskunder automatiskt tillgång till en rad olika API-funktioner för att exportera och importera information som förenklar din kommunikation med tjänsteleverantörer, slutkunder och egna system.

Stadsnät och Tjänsteleverantörer

Stadsnäten har en serie med API:er för våra applikationer. Dessa anrop görs mot Stadsnätets egen Stadsnätsweb. Tjänsteleverantörernas API:er görs mot Stadsnätsportalen.

Tredjepartsleverantörer

Om du bygger integration för ett Stadsnät eller Tjänsteleverantör så måste du ha ha tillgång till rätt API-identifikationer. För en Tjänsteleverantör så gäller den API-nyckel de kan se som inloggade via länken till höger. För integration för Stadsnäts räkning så måste Stadsnätet lägga upp er som API-användare samt ange IP-nummer från vilket ni kan komma åt ett givet API.

Nyheter

Våra kommunikationskanaler är information mot Stadsnät och Tjänsteleverantörer. Om du är tredjepartsleverantör som bygger integration så kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev via länken till höger för att få nyheter.

Tjänsteguiden

För Stadsnäten
api Tjänsteguiden: Export
api Tjänsteguiden: Activation (Kräver avtal, se exempel till höger)
api Tjänsteguiden: Beställningar
api Tjänsteguiden: Admin
För Tjänsteleverantörer
api Tjänsteguiden: XSP Beställningar

Atlas

api Atlas API (Ett generellt API för anrop mot Atlas admingränssnitt)
api AXA (Basfunktioner som återfinns i alla API:er)
API credentials
stop
Not a service provider
You are not logged in as a service provider and can't use API's for Stadsnätsportalen