UPPDATERING TJÄNSTEGUIDEN

INFORMATION TILL TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH STADSNÄT OM VAD SOM ÄR NYTT
Tjänsteguidens uppdatering har fokus på användarvänlighet och design och innehåller även viss utökad funktionalitet. Vi har fokuserat på att ge den en mer sammahållen och mer attraktiv design. Den här dokumentationen vänder sig i första hand till tjänsteleverantörerna vars presentationer påverkas. Men det finns också ny information om stadsnätens inställningsmöjligheter.
Den nya förstasidan är uppbyggd i ett rutsystem med såväl 3-spalts, 2-spalts som enspaltsrutor för att skapa en mer sammanhållen startsida.
Menyn är nu tydligare och renare utan färgflikar. En nyhet är att valet av kundkategori kan sättas som startsida, eller ett förval, till Tjänsteguiden.
TriplePlay-knapparna visar som tidigare lägsta pris på Internet, telefoni och tv. I inställnngarna kan stadsnätet välja vilken Internethastighet som ska väljas samt även byta ut bakgrundsbilderna.
Serviceknapparna har vi valt att ha i en avvikande färg för att hålla dem samman och särskilja sig från övriga rutor. Stadnäten kan editera texten samt byta bakgrundsbilderna

Ladda upp egna bilder

Bredden på rutorna varierar beroende på webbsajtens bredd. I inställningarna för Tjänsteguiden kan stadsnätet ladda upp egna bakgrundsbilder.
Bildformat: 600x300 pixlar i jpg eller png-format.
Bilden skalas och beskärs från vänster. Texten läggs på av systemet antingen i vitt eller svart (beronde på bakgrund)

KAMPANJERBJUDANDEN

Kampanjer får ett helt nytt utseende i den nya designen. I inställningarna kan stadsnäten bestämma hur många kampanjer som ska visas samtidigt. De laddas slumpmässigt om det finns fler än det antal som visas. Kampanjer kan ha egen bakgrundsbild med budskap till höger om den vita inforutan som skapas automatiskt.
Om ingen bild laddas upp för kampanjen så visas en standardbild “Kampanjerbjudande” (se ovan).

Observera!

Tjänsteguiden kan ha olika bredd på olika webbar. Därför har vi utgått från ett breddmått på bilder som ska fungera för alla Tjänsteguider. Om bredden är mindre så beskärs bilden från vänsterkant.

Så här gör du

Gör iordning din bakgrundsbild till kampanjrutan.
Bildmått: 570 x 180 pixlar (håll ev budskap inom 310 pixlar från högerkanten).
Filformat: jpg, png, gif
I Stadsnätsportalen > Kampanjer I formuläret laddar du upp din bild som Bakgrund.

ANNONSER

Annonser skapas av tjänsteleverantörerna och skjuts ut till Tjänsteguiden.
Bildmått: 1200x375 pixlar
Filformat: jpg, png, gif (ej animerade)
Stadsnäten kan i inställningarna ange hur många annonser som visas samtidig. De laddas slumpmässigt om det finns fler annonser än det antal som visas.
Annonserna markeras automatiskt med en liten röd ruta “Annons” uppe i vänstra hörnet. Undvik därför att lägga text där.
Annonserna beskärs inte, utan skalas till sajtens bredd och laddas upp som tidigare via
Stadsnätsportalen > Annonser
Annonserna länkas automatiskt till tjänsteleverantörens sida i Tjänsteguiden.
Klicka för att förstora
  1. Namnge annonsen (endast för egen referens, visas inte)
  2. Sätt startdatum för annonsen. Den visas i 2 månader
  3. Ladda upp bild 1200 x 375 pixlar
  4. Välj viika stadsnät den ska visas i
  5. Spara

TJÄNSTERNA

Tjänstelistningen ser lite annorlunda ut i nya Tjänsteguiden. Bannerna är lite större och tjänsterna och kampanjerna är mer tydliga.

BANNERS

Precis som tidigare så varierar bredden på de olika sajterna och därmed också bredden på tjänstebanners. De är alltid 120 pixlar höga och kan variera från drygt 1000 pixlar till 740 pixlar, exklusiva den automatiska grå rutan med logotypen. Banners beskärs från vänsterkant i nya Tjänsteguiden.
Till vänster om bannern läggs en grå ruta till, 120x120 pixlar, med din logotype.

Nya banners behövs

I Stadsnätsportalen > Banners laddar du upp dina nya banners som vanligt men med måtten enligt ovan. Befintliga “gamla” banners kommer att anpassas med varierat resultat, medan nyuppladdade enl måtten ovan kommer att beskäras enligt ovan.

PARALLELLA KAMPANJER

Vi har också lagt till möjlighetet att ha fler än en kampanj per produkt, en funktion som efterfrågats av tjänsteleverantörerna

ÖVRIGA NYHETER

Klicka för att förstora
Tjänstebeskrivningarna ser lite annorlunda ut. Den har i högerspalten fått en ruta med alla faktauppgifter, så man slipper klicka för att hitta dem.
Enklare filtreringsfunktion med dropdown-menyer med valbara värden. Tar mindre plats och är mer konsekvent än tidigare.
Alla logotyper som fanns på förstasidan gav ett spretigt intryck. I nya Tjänsteguiden är den ersatt av en serviceknapp som öppnar en popup med alla logotyper. Dessa är givetvis klickbara och leder till respektive tjänsteleverantörs sida i Tjänsteguiden.

STADSNÄTENS INSTÄLLNINGAR

Stadsnätets administratörer har två olika paneler för inställningar av Tjänsteguidens förstasida. Klicka på pennan nere i adminlisten för att aktivera editeringsläget.

Redigera moduler

Här väljer man vilka moduler som ska visas och i vilken ordning de ska placeras inbördes.

Inställningar

Här ställer man in antal annonser och kampanjer som ska visas samt inställningar och bakgrundsbilder till tripleplay och servicerutorna.

Ladda ner den här informationen som PDF