Ansökan BankID Anslutamotorn

Fyll i nedanståde formulär för ansökan om slutkundscertifikat och implementering av BankID-identifiering vid beställning av anslutning i Anslutamotorn. Kostnad för installation av certifikat är 2 500 kr.
  1. Gatuadress
    Postnummer
    Ort
  2. För att undvika spam så måste du klicka på huset
Avtal BankID Slutkundscertifikat
Efter att ansökan blivit godkänd skickar vi ett Slutkundsavtal för underskrift. När detta återkommit påskrivet beställs slutkundscertifikatet och därefter sker installation i din webbserver.
Läs igenom avtalet innan du skickar in beställningen så du är införstådd med villkoren. Klicka på länken vid Godkännande.