Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du skapar ett konto sparar vi dina personuppgifter, dels för att kunna ge dig användarrättigheter på Stadsnätsportalen, dels för att andra Stadsnät och Tjänsteleverantörer ska kunna nå dig via Adressboken.
Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och epostadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas och lagras inom Sverige. Vi säkerställer att vi har dataöverföringsavtal med berörda parter så att mottagare behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag, kostandsfritt om det görs max en gång per år), att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas och att eventuella samtycken återkallas.
Meddela oss via mail till om du vill att dina registrerade uppgifter ska rättas eller tas bort.